Çalışma alanlarımız

Ömer Durak Hukuk Bürosu Çalışma Alanları
Aile Hukuku

Anlaşmalı boşanma ve çekişmeli boşanma davalarında tazminat, nafaka, velayet, mal rejiminin tasfiyesi konuları dahil olmak üzere boşanma ile ilgili her türlü konuda danışmanlık ve avukatlık hizmeti verilmektedir.

Fikri ve Sınai Haklar Hukuku

Geniş anlamda düşünce ürünlerinin korunmasını amaçlayan 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun amacı, edebiyat, müzik, sanat, mimarlık, fotoğraf ve sinema eserleri ve bilgisayar programı yanısıra bu eserlerden işlenmiş, uyarlanmış ve türetilmiş tüm fikir ürünlerini ve eserleri ve bu eserler hukuku.

Borçlar Hukuku

Borçlar hukuku özel hukuk alanına giren borç ilişkilerini inceleyen ve düzenleyen hukuk dalıdır.

Birleşme Hukuku

İki veya daha fazla şirketin bir araya gelmesi bu şirketlerden birinin mal varlığının sona ermesi ile ve bu şirketlerin birlikte bir bütün haline gelmesiyle sonuçlanıyorsa bu duruma şirketlerin birleşmesi denir.

Marka ve Patent Hukuku

556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede düzenlenen Marka Hukukunun amacı ticari markaların tescili ve korunmasına ilişkin kuralları, esasları ve şartları düzenlenmektir.

Sözleşme Hukuku

Kredi sözleşmeleri, gayrimenkul alım-satım sözleşmeleri, şirket ortaklıkları, birleşmeler ile satın almalara yönelik sözleşmeler, finansal kiralama, know-how, alacak-borç yapılandırmalarında tanzim olunan sözleşmeler, joint - venture sözleşmeleri, şirket kuruluş ve ana sözleşmeleri de dahil olmak üzere her türlü sözleşmenin hazırlanması vb. hususlarda müvekkilin haklarını koruyucu doğrultuda hizmetler sunmaktayız.

Basın Hukuku

Yayın ve iletişim vasıtalarının tümünü ve bu arada gazete, dergi gibi muayyen aralıklarla çıkan mevkuteleri, gayri mevkute dediğimiz kitap ve benzeri basılı eserleri, radyo ve televizyonları kapsamı içerisine alır

Gayrimenkul Hukuku

Gayrimenkul hukuku, içerisinde bir çok detayları ve istisnaları ile birlikte oldukça geniş ve zor bir hukuk dalıdır. Bu alanda, hukuki danışmanlık almadan hareket edenler, birçok zorluklarla karşılaştıkları gibi, ileride meydana gelecek ciddi sıkıntılara da sebep olabilmektedirler.

- Ticaret Hukuku

Hukukun, ticaretle ilişkili tüm mevzuatı kapsayan geniş bir alt dalıdır. Bireyler ve şirketler arasındaki ticari ilişkileri düzenler. Hükümler, temel olarak Türk Ticaret Kanunu'nda toplanmıştır

İş Hukuku

İş hukuku, işçi hakları, çalışma koşulları, işçi ücretleri, işçi sendikaları ve işveren-isçi ilişkileri ile ilgili konuları kapsayan hukuk dalıdır.

İnşaat Hukuku

Müteahhitlikle ilgili konularda, taşeron, alt taşeronlarla ilgili her türlü uyuşmazlıkların çözümüne ilave olarak karmaşık emlak yatırımlarının ihtiyaç duyduğu hukuki hizmetleri müvekkillerimize sunmaktayız.

Enerji Hukuku

Hukuk Bürosu hidroelektrik santrali sahibi şirketlerin hukuk danışmanlığını yıllardan beri sürdürmesine bağlı olarak ve santral sahibi müvekkillerinden aldığı olumlu referanslarla bu alanda gerekli deneyime sahip olduğu konusunda oldukça iddialıdır.

Rekabet Hukuku

Serbest piyasa ekonomisinde rekabet sisteminin dengeli ve yeknesak bir biçimde uygulanmasını sağlayıcı düzenlemelerden oluşur. Rekabet hukukunun amacı mal ve hizmet piyasalarındaki rekabeti engelleyici, bozucu veya kısıtlayıcı anlaşma, karar ve uygulamaları ve piyasaya hâkim olan teşebbüslerin bu hâkimiyetlerini kötüye kullanmalarını önlemek, bunun için gerekli düzenleme ve denetlemeleri yaparak rekabetin korunmasını sağlamaktır.

Başvuru Formu

Bize Ulaşın